Wat is rechtsbijstand?

Stel: je wordt onterecht ontslagen en je wilt dit aanvechten bij de rechter, dan beland je in een juridisch conflict. Of je hebt een nieuwe badkamer besteld, maar acht weken later blijkt deze helemaal niet geleverd te kunnen worden. Je wilt stappen ondernemen tegen deze leverancier, maar weet niet hoe je dit moet aanpakken en wat eigenlijk je rechten zijn.

Een rechtsbijstand verzekering dekt onder andere de financiële gevolgen van een juridisch conflict. De verzekerde krijgt juridisch advies van een jurist van de rechtsbijstandverzekeraar. Mocht het conflict uitdraaien op een gerechtelijke procedure dan worden de proceskosten en de kosten van een externe deskundige en/of advocaat vergoed via een vergoeding rechtsbijstand.

ewaldspieker.nl

Wie besluit om zich voor rechtsbijstand te verzekeren kan een keuze maken uit een aantal modules Je kunt dus zelf bepalen voor welke rechtsbijstand je jezelf wilt verzekeren. Daarnaast bieden verzekeringsmaatschappijen ook vaak totaalpakketten aan. Meer hierover lees je verderop in het artikel.

Een rechtsbijstand is geen verplichte verzekering. Daarnaast kent Nederland ook gesubsidieerde rechtsbijstand uit hoofde van de wet rechtsbijstand. Hier kunnen de lagere inkomensgroepen aanspraak op maken. Voor bedrijven is er ook een verzekering voor rechtsbijstand zakelijk.