Voorwaarden opstalverzekering

Dekking opstalverzekering bij extra Uitgebreide Gevaren Verzekering

De extra Uitgebreide Gevaren Verzekering (UGV) komt voort uit de hele sobere UGV. Deze wordt vrijwel niet meer aangeboden voor woonhuizen.

Heel globaal is er dekking opstalverzekering voor de materiële schade aan of het verlies van het woonhuis door:

 • Brand, inclusief zengen, schroeien, broeien en verkolen
  • Ontploffing, rook en roet
  • Storm en blikseminslag
  • (poging tot) Diefstal onderdelen en inbraak aan het woonhuis
  • Vandalisme, relletjes, plundering en opstootjes
  • Schade door luchtverkeer
  • Water en stoom onvoorzien uit C.V., waterbedden en aquaria
  • Bevriezen van leidingen en sneeuwdruk
  • Direct neerslag (dus niet door een raam)
  • Omvallen van bomen (niet altijd) en kranen

Dekking opstalverzekering bij zeer Uitgebreide Gevaren verzekering

Deze dekking omvat doorgaans, naast de voorgaande dekkingen, de dekking van ‘alle van buitenaf

komende onheilen’.

Let wel op: naast de beperkingen en uitsluitingen zoals hieronder beschreven staan is nooit alles gedekt. Er zijn altijd schades uitgesloten voor dekking, maar met deze dekking kunt u een groot deel afdekken.

Overige dekkingen opstalverzekering

Vaak is er ook een dekking voor andere kosten als gevolg van schade door een gedekt evenement. Denk bijvoorbeeld aan bereddingskosten (kosten om verdere schade te beperken), funderingen en salvagekosten (de eerste kosten na een gebeurtenis). Deze zijn bij de ene verzekeringsmaatschappij niet gemaximaliseerd en bij andere tot tien procent van de verzekerde som (de herbouwwaarde). Er zijn dekkingen tot maximaal tien procent van het verzekerde bedrag voor derving van servicekosten gedurende een maximale periode, noodvoorzieningen, opruimingskosten, saneringskosten (overheidswege) en soms de tuinaanleg.

Verzekeren woonhuis: beperkingen van dekking

Er zijn altijd een paar standaard uitsluitingen en beperkingen van uitkeringen bij bepaalde gebeurtenissen. Deze zijn:

 • MAAVO: Molest (Oorlog en opstanden), Aardbevingen, Atoomkernreacties, Vulkaanuitbarstingen en Overstromingen
  • Uiteraard is kwade of moedwillige opzet ook uitgesloten.
  • Een beperking zit voornamelijk in de terroristen clausule.
  • Zeer slecht onderhoud van een woning kan ook voor uitsluitingen zorgen.
ewaldspieker.nl

Eigen gebrek kan ook een uitsluiting zijn, maar dat is niet bij iedere verzekeraar het geval, zeker niet bij de ‘all-risk’ dekking.