Verzekeringen

Bij het kopen van een huis zijn twee verzekeringen gangbaar. Ten eerste is er de verplichte

opstalverzekering. Deze dekt de risico’s van brand en andere schade aan het huis. Let op: schade aan de inboedel is met een opstalverzekering niet gedekt! De hoogte van de premie wordt bepaald aan de hand van de herbouwwaarde van het huis.

Daarnaast is er de overlijdensrisicoverzekering. Deze is bij sommige hypotheekvormen verplicht. De verzekering houdt in dat wanneer je partner overlijdt voordat de hypotheek is afgelost, de verzekering het huis (gedeeltelijk) afbetaalt, zodat je in elk geval in het huis kunt blijven wonen.

ewaldspieker.nl

Overige kosten

Naast de koopsom van het huis heb je te maken met een aantal eenmalige aanschafkosten wanneer je een huis koopt. Je moet dus altijd meer betalen dan de prijs van het huis alleen. Daarom zie je achter de vraagprijs meestal k.k. (kosten koper) of v.o.n. (vrij op naam) staan.

Kosten koper: de koper dient de kosten voor de overdracht van de woning te betalen. Hieronder vallen de overdrachtsbelasting (6 procent van de koopprijs), de notariskosten voor de opmaak van de akte van levering en kadasterkosten voor het inschrijven van de akte van levering. Over het algemeen bedragen de kosten koper ongeveer 10 procent van de koopprijs van de woning.

Naast de kosten koper moet je nog rekening houden met een afsluitprovisie over de lening bij de

bank, taxatiekosten, eventuele kosten Nationale Hypotheek Garantie en kosten van de hypotheekakte. Deze kosten zijn allemaal fiscaal aftrekbaar.

Vrij op naam: de kosten van de overdracht van de woning komen voor rekening van de verkopende partij. Hiervan is meestal sprake bij nieuwbouwwoningen. De inschrijving in het kadaster, overdrachtsbelasting en kosten van de transportakte zijn voor rekening van de verkoper. Over het algemeen ligt de prijs van een ‘vrij op naam’-woning 3 procent hoger dan de koopsom.

Onder vrij op naam vallen verder: een afsluitprovisie over de lening bij de bank, taxatiekosten, eventuele kosten Nationale Hypotheek Garantie en kosten van de hypotheekakte. Deze kosten zijn allemaal fiscaal aftrekbaar.