Verzekering woonhuis: het voordeel van de herbouwwaardemeter

Een groot voordeel van het gebruik van een herbouwwaardemeter voor het bepalen van het verzekerde bedrag, is dat er geen sprake kan zijn van onderverzekering. Het is overigens ook zo, dat indien je geen gebruik maakt van de herbouwwaardemeter, er toch vaak sprake is van een extra dekking tot bijvoorbeeld 110 procent of 125 procent. Heb je de meter naar waarheid ingevuld en ben je voor twee ton verzekerd terwijl het totale verlies drie ton is? Dan ben je toch voor die drie ton verzekerd. Maak je echter geen gebruik van de meter, dan zal de uitkering ook maar twee ton zijn. Je diende immers zelf aangegeven te hebben om voor drie ton verzekerd te moeten zijn.

Verbond van Verzekeraars

Het Verbond van Verzekeraars maakt jaarlijks een herbouwwaardemeter. In de markt wordt deze min of meer als maatstaf gebruikt. Je kunt met de herbouwwaardemeter bij diverse maatschappijen terecht. De berekening zoals die hierboven is weergegeven betreft een verkorte versie opgesteld volgens de methodiek van het Verbond.

Verzekeringsmaatschappijen bepalen zelf of ze gebruik maken van de meter van het Verbond van Verzekeraars, of dat ze zelf een meter opstellen. Sommige maatschappijen accepteren beide meters. Gezien het feit dat verschillende maatschappijen dus gebruik kunnen maken van verschillende meetmethodes, kunnen er ook verschillen bestaan in de totstandkoming van de herbouwwaarde.

Hieronder worden er enkele opgesomd:

Grondslag: Een verzekeraar kan haar herbouwwaardemeter baseren op inhoud (m³) of aan de hand van vierkante (woon)meters (m²). Het verschil tussen beide methoden kan enorm zijn. Bij hoge plafonds kan een berekening op basis van vierkante meters veel gunstiger uitpakken dan een op basis van inhoud. Toch heb je ondanks het verschil in waarden een garantie tegen onderverzekering.

ewaldspieker.nl

Bouwjaar: Er zijn ook verschillen te vinden wanneer het gaat om het bouwjaar van de woning. Zo geldt de garantie tegen onderverzekering bijvoorbeeld niet voor woningen die gebouwd zijn voor 1920 of voor 1940. Voor nieuwbouwwoningen kunnen er gunstigere voorwaarden gelden wanneer je de eerste eigenaar bent.

Vereenvoudigde acceptatie: Er zijn verzekeraars die de acceptatie dusdanig vereenvoudigd hebben dat ze enkel vragen naar het type woning (luxe of niet), de aanwezigheid van een garage, het aantal kuubs en eventueel het type vloer (natuursteen of hout).

Postcode: Een postcode kan bepalend zijn voor de herbouwwaarde (of de premie). Het zal immers meer geld kosten om een grachtenpand te herbouwen, dan een reguliere tussenwoning in een ruime woonwijk.

Fundering: Het verzekeren van de fundering maakt eveneens deel uit van de herbouwwaarde. Deze kan immers in geval van brand barsten en moet dan vervangen worden. Bij sommige partijen is de fundering standaard meeverzekerd en bij andere niet.

Index: De meeste verzekeraars maken gebruik van een index wanneer het gaat om de herbouwwaarde. Deze index kan bijvoorbeeld gebaseerd zijn op statistieken van het CBS. Dit wordt gedaan om arbeids- en productiestijgingen te compenseren. De premie stijgt automatisch mee met dit percentage.

Vergelijken

Indien je een oudere woning of nieuwbouwwoning hebt, is het aan te raden om verschillende verzekeringen met elkaar te vergelijken.