Vervroegd met pensioen gaan

Kostbare zaak

Eerder stoppen met werken, ofwel een vervroegd pensioen, is om twee redenen een kostbare zaak. Allereerst is je pensioenuitkering lager omdat je minder dienstjaren werkt en dus minder pensioen opbouwt. Daarnaast gaat je pensioen en je AOW pas in op de officiële pensioenleeftijd van 65 jaar. Je zult de tussenliggende jaren dus zelf moeten financieren.

Pensioenregelingen kennen vaak de mogelijkheid om je pensioen eerder in te laten gaan. Maar dat is niet altijd een verstandige keuze. Je pensioenuitkering wordt daardoor namelijk een stuk lager. Je moet immers langer doen met dezelfde pensioenpot.

Fiscale voordelen afgeschaft

Tot twee jaar geleden bestonden er nog mogelijkheden om op een fiscaal vriendelijke manier je vroeg pensioen te financieren. Je kunt dan bijvoorbeeld ‘met de VUT gaan’ of deelnemen aan een Prepensioenregeling. Maar omdat de overheid mensen zoveel mogelijk wil stimuleren om langer door te werken, zijn deze fiscale voordelen per 1 januari 2005 afgeschaft. Ook het fiscale voordeel van de overbruggingslijfrente is verdwenen. Deze lijfrente werd veel gebruikt om de periode tussen de vervroegde pensioenleeftijd en het 65e levensjaar financieel te overbruggen.

ewaldspieker.nl

Mogelijkheden

Het afschaffen van de fiscale voordelen betekent echter nog niet dat het onmogelijk is geworden om eerder te stoppen met werken. Je kunt op verschillende manieren een financiële buffer aanleggen. Bijvoorbeeld door deel te nemen aan de levensloopregeling. Daarmee kun je – als je maximaal spaart

  • drie tot vier jaar eerder met pensioen gaan. Maar ook door zelf te sparen op een spaarrekening of door bij te sparen in je pensioenregeling kun je je pensioen vervroegen.

Hoe eerder, hoe beter

Eerder stoppen met werken vereist een goede financiële planning. Neem je niet op tijd maatregelen om extra bij te sparen of beschik je niet over een flink eigen vermogen, dan is een vervroegde pensionering nauwelijks haalbaar. Hoe eerder je begint met bijsparen, hoe beter. De kans dat je op een betaalbare manier eerder met pensioen kunt gaan is zo groter. Het is verstandig om je te laten adviseren door een pensioenadviseur. Die kan met jou de mogelijkheden doorspreken en uitrekenen hoeveel je moet bijsparen om het vroegpensioen mogelijk te maken.