Informatie AOW

AOW staat voor Algemene Ouderdoms Wet en is een inkomen uit vroegere arbeid. De uitkering wordt niet gekort, dat wil zeggen dat je er zo veel bij mag verdienen als je zelf wilt. De opbouw van AOW pensioen is afhankelijk van het aantal jaren dat je verzekerd bent geweest.

Iedereen die in Nederland woont of werkt is verplicht verzekerd voor de AOW en bouwt rechten op. Een AOW verzekering is dus ook van toepassing op iemand die niet werkt, maar wel in Nederland woont of iemand die in Nederland werkt, maar in België woont.

Als je van je 15e tot je 65e levensjaar AOW verzekerd bent geweest, heb je 100 procent AOW opgebouwd. Dat wil dus zeggen dat je 2 procent per jaar opbouwt (want 50 x 2 procent = 100 procent uitkering). Ben je niet de volledige periode verzekerd geweest omdat je bijvoorbeeld 15 jaar in het buitenland hebt gewoond, dan heb je 35 x 2 procent = 70 procent AOW rechten opgebouwd. Er is dan dus met andere woorden een gemis van 30 procent (15 jaar x 2 procent) .

De AOW wordt uitgekeerd volgens een zogenaamd omslagstelsel, dat betekent dat iedereen voor iedereen betaalt. Er is een algemene pot die via de volksverzekeringen wordt gevuld. Deze volksverzekeringen worden afgedragen door je werkgever of uitkeringsinstantie. Vanaf de AOW leeftijd hoef je deze niet meer te betalen. Dat is ook de reden dat vanaf dan de belastingdruk daalt.

ewaldspieker.nl

Aanschaf

Je hoeft een AOW verzekering niet aan te schaffen, dat gebeurt automatisch. Je krijgt zes maanden voor je 65e verjaardag een brief thuisgestuurd, waarin om controle van je gegevens wordt gevraagd om de uitvoering plaats te kunnen laten vinden. Dit kan tegenwoordig ook via internet.

De uitvoerder van de AOW is de Sociale Verzekerings Bank (SVB). Een AOW uitkering bestaat uit vier niveaus, die zijn gebaseerd op percentages van het wettelijk minimumloon (ongeveer 16.500 euro bruto per jaar, inclusief vakantiegeld). Elke maand wordt er rond de 23e uitgekeerd. In mei wordt er 8 procent vakantiegeld uitgekeerd.

De AOW is een levenslang pensioen dat eindigt op de dag dat je overlijdt. De directe nabestaande ontvangt dan een eenmalige uitkering van een maandbedrag met vakantietoeslag.