Achtergestelde lening

Een achtergestelde lening is een krediet waarbij een geldgever pas als laatste zijn deel kan opeisen, vandaar deze naam achtergestelde lening.

Dit houdt in dat eerst alle andere schuldeisers betaald moeten worden zoals de banken en leveranciers en overheidsorganen. Pas dan als een van de laatste zal de geldverstrekker van een achtergestelde lening worden afbetaald.

Doordat dit een hoog risico voor de geldgever zijn er vaak voor deze leningen een hoger rentepercentage dan een normaal krediet.

Meestal worden deze achtergestelde leningen alleen verstrekt aan bedrijven. Dit krediet wordt meestal verstrekt door andere zakelijke partners, denk daarbij aan bijvoorbeeld een bank of aan investeerders.

Het woord ‘achtergesteld komt voort uit het feit, dat bijvoorbeeld bij een schuldsanering of een faillissement deze lening pas als laaste kan worden opgeeist.

Een voordeel

Een achtergestelde lening voor een bedrijf kan investeren aantrekkelijk maken.

Een nadeel

Door het grote risico is de rente bijna altijd hoger dan bij een normaal krediet.